Daňová a účetní společnost

S námi nemusíte nic řešit, protože my to vyřešíme za Vás.

Optimalizace daní

Daňovou povinnost bohužel není možné zrušit, dá se ale zásadně snížit. Její minimalizace ovšem vyžaduje bohaté zkušenost a podobné znalosti finančních toků. Nezahrnuje to pouzhé snižování daňové zátěže pro dané období, ale jedná se o komplexní souhrn opatření, která vedou k optimalizaci plateb v dlouhodobém kontextu.

Umíme provést rozbor vlivu zdanění v rámci jednotlivých skupin aktiv, pasiv a nákladů na činnost podniku a následně vám doporučit, jak investovat peníze efektivním způsobem. Optimálně snížit daňový základ a využít možnosti všech stávajících a plánovaných procesů (např. rezervy dle zákona o rezervách a správná pojmenování zažitých procesů apod.), to jsou pouze příklady za mnohé. Výjimečně důležitou roli hrají také převodové ceny mezi propojenými osobami.

Optimalizace daňové povinnosti je nezbytnou součástí finančního řízení. Chcete-li zkrotit své finance, zvolte správného partnera. Jsme připraveni pomoci Vám a poradit. Kontaktujte nás.