Daňová a účetní společnost

S námi nemusíte nic řešit, protože my to vyřešíme za Vás.

Poradenství účetní, ekonomické, finanční a podnikatelské

Poradenství je široký obor, který může nabývat různých forem: od hodinového pohovoru s poradcem přes hloubkovou analýzu firmy a návrh změn až po implementaci nových systémů, jako je například optimalizace firemních a rodinných procesů v rámci společnosti.

Může se jednat například o nové nastavení systému vrácení peněz půjčených vlastní firmě, řízení peněžních toků, pohledávek a závazků, efektivnost využití skrytých vlastních zdrojů, o kterých leckdy klient nemá ani tušení, využití maximálních možností zdrojů správným pojmenováním a novým nastavením. Výsledkem pak je spokojenost a zadostiučinění klienta za roky práce ve svém podniku a maximální uspokojení za vybudování firemní existence.

Naší silou na trhu je zaměření od majitele a jeho rodinu až po jeho firmu.

Tomuto přizpůsobujeme i naše chování ke klientům.

Bez plánování, chtění a přizpůsobení se ještě dnes nelze pak v budoucnu bez vážnějších problémů v dnešní turbulenci přežít.

Účetní poradenství

je soubor služeb, který využívá každý náš klient, který plánuje své současné i budoucí hospodaření a jenž má vliv na jeho budoucí výsledky. Jedná se například o systém oběhu a doručování dokladů, elektronické podpisy, datové schránky, správu vozového parku, úročení půjček, investice a  opravy aj.

Ekonomické poradenství

je službou, po níž je velká poptávka. Pomůžeme Vám držet krok s dobou. Připravíme pro Vás konzultace „na míru“ podle Vašich potřeb, provedeme analýzu podnikových procesů a pomůžeme Vám nastartovat procesy nové, které ve svém důsledku znamenají efektivnější provoz Vaší firmy, vyšší stupeň flexibility, vyšší spokojenost Vašich zákazníků a tím pádem i vyšší výnosy a zisky.

Finanční poradenství

Organizační, podnikatelské poradenství