Daňová a účetní společnost

S námi nemusíte nic řešit, protože my to vyřešíme za Vás.

Rekonstrukce účetnictví, mezd a daní

Rekonstrukce účetnictví

Rekonstrukce účetnictví je náročná operace zahrnující mnoho dílčích zpracování a spoustu mravenčí práce,mnohdy na úrovni práce forenzní kriminalistiky. Z různých příčin (od špatně odvedené práce účetní firmy, kdy účtování bylo provedeno nedůsledně, nekorektně či dokonce vůbec, přes zničení dat v počítači, kdy subjekt nemá datovou zálohu většího rozsahu nebo nemá zálohovaná data vůbec až po fyzické zničení dat). V takovém případě nezbývá než provést REKONSTRUKCI účetnictví. Míra rekonstrukce a její náročnost je vždy individuální a musí být předem posouzena její náročnost a způsob rekonstrukce (obnova dat, získání či obnova dokladů, znovuzískání dat – bankovní výpisy, faktury atd.)

Činnosti v rámci rekonstrukce účetnictví (dle náročnosti rekonstrukce):

S účetnictvím vedeným naší firmou nebudete potřebovat rekonstrukci účetnictví výsledné námi vedené účetnictví za dané období Vám předáme v písemné tištěné formě, v případě potřeby i zálohované v datové podobě; případnou obnovu dat (například po havárii PC) tak lze provést téměř během okamžiku